Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.