Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.