Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.