Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.