Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.