Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.