Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.