Kwalifikacja A44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.