Kwalifikacja A45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik transportu kolejowego (311928)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015