Kwalifikacja A47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik technologii szkła (311925)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019