Kwalifikacja A48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.