Kwalifikacja A48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.