Kwalifikacja A48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.