Kwalifikacja A48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.