Kwalifikacja A48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.