Kwalifikacja A49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.