Kwalifikacja A49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.