Kwalifikacja A49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.