Kwalifikacja A49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.