Kwalifikacja A52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik obuwnik (311916)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019