Kwalifikacja A54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.