Kwalifikacja A54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.