Kwalifikacja A54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.