Kwalifikacja A55 Drukowanie cyfrowe

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.