Kwalifikacja A56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.