Kwalifikacja A56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

czerwiec 2017

Kwalifikacja A.56 – czerwiec 2017