Kwalifikacja A56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

padyiernik 2016

Kwalifikacja A.56 – październik 2016