Kwalifikacja A56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.