Kwalifikacja A56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.