Kwalifikacja A57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik papiernictwa (311601)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015