Kwalifikacja A58 Przetwórstwo wytworów papierniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik papiernictwa (311601)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016