Kwalifikacja A59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.