Kwalifikacja A59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.