Kwalifikacja A59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.