Kwalifikacja A59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.