Kwalifikacja A6 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator urządzeń przemysłu chemicznego (813134), Technik technologii chemicznej (311603)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – październik 2013