Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

50-letnia Anna Kowalska zgłosiła się do gabinetu kosmetycznego na konsultację w celu wykonania zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy. Na podstawie analizy Zdjęcia twarzy i Opisu skóry klientki:
Opis skóry klientki: skóra jest sucha, wrażliwa, wiotka z widocznymi zmarszczkami wokół oczu, ust i na szyi.

Zdjęcie twarzy

a61_twarz

1. Załóż kartę klienta według wzoru – Karta klienta;
2. Dobierz niezbędne środki i preparaty, zaznacz to w Karcie pobrania środków i preparatów;
3. Udziel porady dotyczącej zaleceń do pielęgnacji cery w warunkach domowych według wzoru – Informacja dla klienta.

Czas na wykonanie zadania: 120 minut

a61_karta

Tabela 1. Karta pobrania środków i preparatów

a61_preparaty
a61_informacja

Ocenie podlegać będzie:
 Karta klienta – Rezultat 1;
 Karta pobrania środków i preparatów – Rezultat 2 ;
 Informacja dla klienta – Rezultat 3.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 trafność postawionej diagnozy stanu skóry;
 poprawność określenia wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu;
 poprawność doboru zabiegu do rodzaju skóry i jej stanu, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 poprawność doboru środków, preparatów kosmetycznych;
 poprawność zaleceń do pielęgnacji cery suchej dojrzałej w warunkach domowych.

Umiejętności sprawdzane testem praktycznym:
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
1) ocenia stan skóry, twarzy szyi i dekoltu;
2) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
3) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
5) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy mogą dotyczyć: 
 dobierania innych zabiegów pielęgnacyjnych lub upiększających na podstawie przeprowadzonej diagnozy
 udzielania porad kosmetycznych.