Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Zadania z informatora – RL.3