Kwalifikacja A64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.