Kwalifikacja A64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.