Kwalifikacja A64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.