Kwalifikacja A66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

kwiecień 2013

Rozwiąż test ponownie.