Kwalifikacja A66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.