Kwalifikacja A66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.