Kwalifikacja A66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.