Kwalifikacja A67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.