Kwalifikacja A67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.