Kwalifikacja A67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.