Kwalifikacja A67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.