Kwalifikacja A68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.